سبد مقایسه (0)

مقایسه

سرمایش
دایکین
داکت اسپلیت 2.7 تن تبرید اینورتر دایکین

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

داکت اسپلیت 2.7 تن تبرید اینورتر دایکین

داکت اسپلیت 2.7 تن تبرید اینورتر دایکینبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
اسپليت ديواري تك پانل سرد و گرم 12000 - ساخت جمهوری چک - رده انرژی +++A مدل EMURA

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت ديواري تك پانل سرد و گرم 12000 - ساخت جمهوری چک - رده انرژی +++A مدل EMURA

اسپليت ديواري تك پانل سرد و گرم 12000 - ساخت جمهوری چک - رده انرژی +++A مدل EMURAبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
اسپليت ديواري تك پانل سرد و گرم 9000 دایکین ساخت جمهوری چک - رده انرژی +++A مدل EMURA

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت ديواري تك پانل سرد و گرم 9000 دایکین ساخت جمهوری چک - رده انرژی +++A مدل EMURA

اسپليت ديواري تك پانل سرد و گرم 9000 دایکین ساخت جمهوری چک - رده انرژی +++A مدل EMURAبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
FDM100/RC100

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

داکت اسپلیت سرمایشی 8.5 تن تبرید

FDM100/RC100برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
FDM75/RC75

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

داکت اسپلیت سرمایشی 6.5 تن تبرید

FDM75/RC75برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
FDM60/RD60

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

داکت اسپلیت سرمایشی 5 تن تبرید

FDM60/RD60برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
FDYB50/RD40

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

داکت اسپلیت سرمایشی 3.8 تن تبرید

FDYB50/RD40برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
FDYM40/RD40

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

داکت اسپلیت سرمایشی 3 تن تبرید

FDYM40/RD40برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
FDM25/RD25

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

داکت اسپلیت سرمایشی 2 تن تبرید

FDM25/RD25برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
FDM20/RD20

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

داکت اسپلیت سرمایشی 1.5 تن تبرید

FDM20/RD20برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
FDB15-R15

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

داکت اسپلیت سرمایشی 1 تن تبرید

FDB15-R15برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
FDB10-R10

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

داکت اسپلیت سرمایشی 0.7 تن تبرید

FDB10-R10برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید