سبد مقایسه (0)

مقایسه

سرمایش
دایکین
اسپیلیت دیواری
اسپليت ديواري تك پانل سرد و گرم 12000 - ساخت جمهوری چک - رده انرژی +++A مدل EMURA

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت ديواري تك پانل سرد و گرم 12000 - ساخت جمهوری چک - رده انرژی +++A مدل EMURA

اسپليت ديواري تك پانل سرد و گرم 12000 - ساخت جمهوری چک - رده انرژی +++A مدل EMURAبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
اسپليت ديواري تك پانل سرد و گرم 9000 دایکین ساخت جمهوری چک - رده انرژی +++A مدل EMURA

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت ديواري تك پانل سرد و گرم 9000 دایکین ساخت جمهوری چک - رده انرژی +++A مدل EMURA

اسپليت ديواري تك پانل سرد و گرم 9000 دایکین ساخت جمهوری چک - رده انرژی +++A مدل EMURAبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
FTXG50B/ RXG50

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری سرد و گرم اینورتر 22000

FTXG50B/ RXG50برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
FTXG35B-RXG35

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری سرد و گرم اینورتر 18000

FTXG35B-RXG35برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
FTXG25B-RXG25

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری سرد و گرم اینورتر 12000

FTXG25B-RXG25برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
FTXG20B-RXG20

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری سرد و گرم اینورتر 10000

FTXG20B-RXG20برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
FTXB60B/ RXB60B

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری سرد و گرم اینورتر 22000

FTXB60B/ RXB60Bبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
FTXG50B/ RXB50B

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری سرد و گرم اینورتر 20000 رده انرژی +A گاز R410َA

FTXG50B/ RXB50Bبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
FTXG35B/ RXB35B

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری سرد و گرم اینورتر 12000 رده انرژی +A گاز R410َA

FTXG35B/ RXB35Bبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
FTXG25B/ RXB25B

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری سرد و گرم اینورتر 9000

FTXG25B/ RXB25Bبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
اسپليت ديواري تك پانل سرد و گرم27000

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

FTY30JXV1/RY28CXV1

اسپليت ديواري تك پانل سرد و گرم27000برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
FTY25JXV1/RY25CXV1

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 1 رای)

اسپليت ديواري تك پانل سرد و گرم 25000

FTY25JXV1/RY25CXV1برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید