سبد مقایسه (0)

مقایسه

سرمایش
گری
C4

امتیاز کاربران: 3.00 (از مجموع 1 رای)

اسپلیت ایستاده مدل پرتابل(متحرک) با ظرفیت 12000 Btu سرد و گرم

C4'matic-H12H1



برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
C

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت ایستاده مدل پرتابل(متحرک) با ظرفیت 12000 Btu سرد و گرم

C'matic-H12H1



برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
T2matic-H55H3

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت ایستاده با ظرفیت 55000 Btu سرد و گرم

T2matic-H55H3



برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
T2matic-H48H3

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت ایستاده با ظرفیت 48000 Btu سرد و گرم

T2matic-H48H3



برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
ICROWN-H24H3

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت ایستاده با ظرفیت 24000 Btu سرد و گرم

ICROWN-H24H3



برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
Z

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت ایستاده با ظرفیت 24000 Btu سرد و گرم

Z'matic-H24H1



برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
Icool-H36H1

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری با ظرفیت 36000 btu سردوگرم

Icool-H36H1



برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
Icool-H30H1

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری با ظرفیت 30000 btu سرد و گرم

Icool-H30H1



برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
Icool-H24H1

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری با ظرفیت 24000 btu سرد و گرم

Icool-H24H1



برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
Icool-H18H1

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری با ظرفیت 18000 btu سرد و گرم

Icool-H18H1



برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
Icool-H12H1

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری با ظرفیت 12000 btu سرد و گرم

Icool-H12H1



برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
Icool-H24C3

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری با ظرفیت 24000 btu سرد

Icool-H24C3



برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید