سبد مقایسه (0)

مقایسه

سرمایش
گری
میدیا
اسپیلیت ایستاده
36C3

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت ایستاده 36000 میدیا پیستونی مدلOLYMPUS(NEW)

36C3برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
60H3

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت ایستاده 60000 سرد و گرم میدیا حاره ای مدل EVEREST

60H3برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
48H30

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت ایستاده 48000 سرد و گرم میدیا حاره ای مدل EVEREST

48H30برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
36H3-K

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت ایستاده 36000 سرد و گرم میدیا حاره ای مدل EVEREST

36H3-Kبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
T2matic-H55H3

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت ایستاده با ظرفیت 55000 Btu سرد و گرم

T2matic-H55H3برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
T2matic-H48H3

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت ایستاده با ظرفیت 48000 Btu سرد و گرم

T2matic-H48H3برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
ICROWN-H24H3

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت ایستاده با ظرفیت 24000 Btu سرد و گرم

ICROWN-H24H3برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
Z

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت ایستاده با ظرفیت 24000 Btu سرد و گرم

Z'matic-H24H1برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید