سبد مقایسه (0)

مقایسه

سرمایش
گری
اسپیلیت دیواری
Icool-H36H1

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری با ظرفیت 36000 btu سردوگرم

Icool-H36H1برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
Icool-H30H1

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری با ظرفیت 30000 btu سرد و گرم

Icool-H30H1برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
Icool-H24H1

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری با ظرفیت 24000 btu سرد و گرم

Icool-H24H1برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
Icool-H18H1

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری با ظرفیت 18000 btu سرد و گرم

Icool-H18H1برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
Icool-H12H1

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری با ظرفیت 12000 btu سرد و گرم

Icool-H12H1برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
Icool-H24C3

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری با ظرفیت 24000 btu سرد

Icool-H24C3برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
Icool-H18C3

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

سپلیت دیواری با ظرفیت 18000 btu سرد

Icool-H18C3برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
Icool-H12C3

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری با ظرفیت 12000 btu سرد

Icool-H12C3برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
G4matic-H36C3

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری با ظرفیت 36000 btu سرد

G4matic-H36C3برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
G4matic-H30C3

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری با ظرفیت 30000 btu سرد

G4matic-H30C3برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
G4matic-H24C3

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری با ظرفیت 24000 btu سرد

G4matic-H24C3برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
G4matic-H18C3

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری با ظرفیت 18000 btu سرد

G4matic-H18C3برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید