سبد مقایسه (0)

مقایسه

سرمایش
میدیا
چیلر
MGC-V12W/D2N1

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

مینی چیلر آپارتمانی اینورتر به ظرفیت نامی3/5 تن تبرید میدیا

MGC-V12W/D2N1برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MGC-V10W/D2N1

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

مینی چیلر آپارتمانی اینورتر به ظرفیت نامی 3 تن تبرید میدیا

MGC-V10W/D2N1برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MGBT-F250W/RN1

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

چيلر هوا خنك حاره اي مدولار اسكرال به ظرفيت نامي 71 تن تبريد ميديا

MGBT-F250W/RN1برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MGB-F200W/S

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

چيلر هوا خنك مدولار اسكرال به ظرفيت نامي 57 تن تبريد ميديا

MGB-F200W/Sبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MGBT-F180W/RN1

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

چيلر هوا خنك حاره اي مدولار اسكرال به ظرفيت نامي 51 تن تبريد ميديا

MGBT-F180W/RN1برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MGB-F130W/R

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

چيلر هوا خنك مدولار اسكرال به ظرفيت نامي 37 تن تبريد ميديا

MGB-F130W/Rبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MGBT-F120W/RN1

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

چيلر هوا خنك حاره اي مدولار اسكرال به ظرفيت نامي 34 تن تبريد ميديا

MGBT-F120W/RN1برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MGB-F65W/R

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

چيلر هوا خنك مدولار اسكرال به ظرفيت نامي 18/5 تن تبريد ميديا

MGB-F65W/Rبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MGBT-D60W/RN1

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

چيلر هوا خنك ديجيتال حاره اي مدولار اسكرال به ظرفيت نامي 17 تن تبريد ميديا

MGBT-D60W/RN1برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MGBT-F60W/RN1

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

چيلر هوا خنك حاره اي مدولار اسكرال به ظرفيت 17 تن تبريد ميديا

MGBT-F60W/RN1برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MGB-F60W/RN1

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

چيلر هوا خنك مدولار اسكرال به ظرفيت نامي 17 تن تبريد ميديا

MGB-F60W/RN1برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MGB-F60W/R

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

چيلر هوا خنك مدولار اسكرال به ظرفيت نامي 17 تن تبريد ميديا

MGB-F60W/Rبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید