سبد مقایسه (0)

مقایسه

سرمایش
میدیا
فن کویل
MKT3H-2200G100

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

فن کوئل داكتي پرفشارمیدیا به ظرفیت 2200CFM

MKT3H-2200G100برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MKT3H-1800G100

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

فن کوئل داكتي پرفشارمیدیا به ظرفیت 1800CFM

MKT3H-1800G100برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MKT3H-1600G100

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

فن کوئل داكتي پرفشارمیدیا به ظرفیت 1600CFM

MKT3H-1600G100برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MKT3H-1400G70

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

فن کوئل داكتي پرفشارمیدیا به ظرفیت 1400CFM

MKT3H-1400G70برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MKT3H-1200G70

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

فن کوئل داكتي پرفشارمیدیا به ظرفیت 1200CFM

MKT3H-1200G70برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MKT3H-1200G30

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

فن کوئل سقفی توکار میدیا با كويل سه رديفه ( 30pa ) به ظرفیت 1200

MKT3H-1200G30برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MKT3H-1000G30

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

فن کوئل سقفی توکار میدیا با كويل سه رديفه ( 30pa ) به ظرفیت 1000CFM

MKT3H-1000G30برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MKT3H-800

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

فن کوئل سقفی توکار میدیا با كويل سه رديفه ( 12pa )به ظرفیت800CFM

MKT3H-800برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MKT3-600

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

فن کوئل سقفی توکار میدیا با كويل سه رديفه ( 12pa )به ظرفیت 600CFM

MKT3-600برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MKT3-500

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

فن کوئل سقفی توکار میدیا با كويل سه رديفه ( 12pa ) به ظرفیت 500CFM

MKT3-500برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MKT3-400

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

فن کوئل سقفی توکار میدیا با كويل سه رديفه ( 12pa ) به ظرفیت 400CFM

MKT3-400برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MKT3-300

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

فن کوئل سقفی توکار میدیا با كويل سه رديفه ( 12pa )به ظرفیت 300CFM

MKT3-300برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید