سبد مقایسه (0)

مقایسه

سرمایش
میتسو بیشی
MSZ-HJ71

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری سرد و گرم فوق کم مصرف پاور اینورتر 27000

MSZ-HJ71برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MSZ-HJ60

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری سرد و گرم فوق کم مصرف پاور اینورتر 24000

MSZ-HJ60برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MSZ-HJ50

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری سرد و گرم فوق کم مصرف پاور اینورتر 18000

MSZ-HJ50برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MSZ-HJ35

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری سرد و گرم فوق کم مصرف پاور اینورتر 13000

MSZ-HJ35برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MSZ-HJ25

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری سرد و گرم فوق کم مصرف پاور اینورتر 10000

MSZ-HJ25برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MS-GH36

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری سرد کم مصرف 36000

MS-GH36برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MS-GH30

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری سرد کم مصرف 30000

MS-GH30برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MS-GH24

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری سرد کم مصرف 24000

MS-GH24برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MS-GH18

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری سرد کم مصرف 18000

MS-GH18برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MS-GH13

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری سرد کم مصرف13000

MS-GH13برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
PS-5

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت ایستاده سرد 45000

PS-5برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
PC-4

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپیلیت زیر سقفی 36000 میتسوبیشی

PC-4برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید