سبد مقایسه (0)

مقایسه

سرمایش
میتسو بیشی
اسپیلیت کانالی
PE-20PU-20

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپیلیت کانالی سرد 200000 میتسوبیشی

PE-20PU-20برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
PE-16PU-16

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپیلیت کانالی سرد 160000 میتسوبیشی

PE-16PU-16برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
PE-12PU-12

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپیلیت کانالی سرد 120000 میتسوبیشی

PE-12PU-12برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
PE-10PU-10

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپیلیت کانالی سرد 100000 میتسوبیشی

PE-10PU-10برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
PE-8PU-8

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپیلیت کانالی سرد 80000 میتسوبیشی

PE-8PU-8برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
PE-6G/PU6

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

داکت اسپلیت سرد به ظرفیت 5 تن تبرید

PE-6G/PU6برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
PE-5E/PU5

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

داکت اسپلیت سرد به ظرفیت 4 تن تبرید

PE-5E/PU5برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
PE-4E/PU4

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

داکت اسپلیت سرد به ظرفیت 3 تن تبرید

PE-4E/PU4برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
PE-3E/PU3

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

داکت اسپلیت سرد به ظرفیت 2.3 تن تبرید

PE-3E/PU3برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید