سبد مقایسه (0)

مقایسه

سرمایش
اجنرال
ASGS12JLFCAZ

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت ديواری سرد اینورتر 12000 کلاس انرژی B

ASGS12JLFCAZبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
AWGC36A

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت سقفی و دیواری تک پانل سرد 36000

AWGC36Aبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
AXGA24AUTR

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

کولر کازی پنجره ای 24000 BTU

AXGA24AUTRبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
AXGA18AVTR- AXGA18AUTR

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

کولر گازی پنجره ای 18000 BTU

AXGA18AVTR- AXGA18AUTRبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
ASGS30LFCZ

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت ديواری تك پانل سردوگرم اینورتر 30000 کلاس انرژی A

ASGS30LFCZبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
ASGS24LFCZ

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت ديواري تك پانل سردوگرم اینورتر 24000 کلاس انرژی A

ASGS24LFCZبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
ASGS18LFCZ

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت ديواری تك پانل سردوگرم اینورتر 18000 کلاس انرژی A

ASGS18LFCZبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
ASGS12LECZ

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت ديواري تك پانل سردوگرم اینورتر 12000 کلاس انرژی A

ASGS12LECZبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
ASGA36FUTA-PZ

امتیاز کاربران: 2.50 (از مجموع 1 رای)

اسپليت ديواري سرد 36000

ASGA36FUTA-PZبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
ASGA30FUTA-PZ

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت ديواري سرد 30000

ASGA30FUTA-PZبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
ASGA24FUTB-PZ

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت ديواري سرد 24000

ASGA24FUTB-PZبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
ASGA18FUTB-PZ

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت ديواري سرد 18000

ASGA18FUTB-PZبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید