سبد مقایسه (0)

مقایسه

سرمایش
اجنرال
اسپیلیت دیواری
ASGS12JLFCAZ

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت ديواری سرد اینورتر 12000 کلاس انرژی B

ASGS12JLFCAZبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
ASGS30LFCZ

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت ديواری تك پانل سردوگرم اینورتر 30000 کلاس انرژی A

ASGS30LFCZبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
ASGS24LFCZ

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت ديواري تك پانل سردوگرم اینورتر 24000 کلاس انرژی A

ASGS24LFCZبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
ASGS18LFCZ

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت ديواری تك پانل سردوگرم اینورتر 18000 کلاس انرژی A

ASGS18LFCZبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
ASGS12LECZ

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت ديواري تك پانل سردوگرم اینورتر 12000 کلاس انرژی A

ASGS12LECZبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
ASGA36FUTA-PZ

امتیاز کاربران: 2.50 (از مجموع 1 رای)

اسپليت ديواري سرد 36000

ASGA36FUTA-PZبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
ASGA30FUTA-PZ

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت ديواري سرد 30000

ASGA30FUTA-PZبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
ASGA24FUTB-PZ

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت ديواري سرد 24000

ASGA24FUTB-PZبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
ASGA18FUTB-PZ

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت ديواري سرد 18000

ASGA18FUTB-PZبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
ASGS30RVT

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت ديواري تك پانل سرد و گرم 30000

ASGS30RVTبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
ASGS30AVT

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت ديواري تك پانل سرد 30000

ASGS30AVTبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
ASGS24AWT

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت ديواري تك پانل سرد 24000

ASGS24AWTبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید