سبد مقایسه (0)

مقایسه

سرمایش
تک الکتریک
MD-60T3H

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت کانالی 60000 سردو گرم حاره ای تک الکتریک

MD-60T3Hبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MD-48T3H

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت کانالی 48000 سردو گرم حاره ای تک الکتریک

MD-48T3Hبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MD-36T3H

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت کانالی 36000 سردو گرم حاره ای تک الکتریک

MD-36T3Hبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MD-30T3H

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت کانالی 30000 سردو گرم حاره ای تک الکتریک

MD-30T3Hبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MD-24T3H

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت کانالی 24000 سردو گرم حاره ای تک الکتریک

MD-24T3Hبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MD-18T3H

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت کانالی 18000 سردو گرم حاره ای تک الکتریک

MD-18T3Hبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
BTW-STORM-24CT3-P

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

کولر گازی پنجره ای سرد حاره ای 24000

BTW-STORM-24CT3-Pبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
BTW-STORM-18CT3-P

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

کولر گازی پنجره ای سرد حاره ای 18000

BTW-STORM-18CT3-Pبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
 BTFS-ULTRA TROPICAL-96HT3

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت ایستاده سرد و گرم حاره ای 96000

BTFS-ULTRA TROPICAL-96HT3برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
 BTFS-ULTRA TROPICAL-60HT3

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت ایستاده سرد و گرم حاره ای 60000

BTFS-ULTRA TROPICAL-60HT3برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
 BTFS-ULTRA TROPICAL-48HT3

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت ایستاده سرد و گرم حاره ای 48000

BTFS-ULTRA TROPICAL-48HT3برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
BTFS-ULTRA-TROPICAL-36HT3

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپیلیت ایستاده سرد و گرم تک الکتریک اسکرال حاره ای به ظرفیت 36000

BTFS-ULTRA-TROPICAL-36HT3برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید