سبد مقایسه (0)

مقایسه

سرمایش
تک الکتریک
اسپیلیت کانالی
MD-60T3H

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت کانالی 60000 سردو گرم حاره ای تک الکتریک

MD-60T3Hبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MD-48T3H

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت کانالی 48000 سردو گرم حاره ای تک الکتریک

MD-48T3Hبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MD-36T3H

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت کانالی 36000 سردو گرم حاره ای تک الکتریک

MD-36T3Hبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MD-30T3H

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت کانالی 30000 سردو گرم حاره ای تک الکتریک

MD-30T3Hبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MD-24T3H

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت کانالی 24000 سردو گرم حاره ای تک الکتریک

MD-24T3Hبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MD-18T3H

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت کانالی 18000 سردو گرم حاره ای تک الکتریک

MD-18T3Hبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید