سبد مقایسه (0)

مقایسه

سرمایش
تک الکتریک
اسپیلیت ایستاده
 BTFS-ULTRA TROPICAL-96HT3

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت ایستاده سرد و گرم حاره ای 96000

BTFS-ULTRA TROPICAL-96HT3برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
 BTFS-ULTRA TROPICAL-60HT3

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت ایستاده سرد و گرم حاره ای 60000

BTFS-ULTRA TROPICAL-60HT3برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
 BTFS-ULTRA TROPICAL-48HT3

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت ایستاده سرد و گرم حاره ای 48000

BTFS-ULTRA TROPICAL-48HT3برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
BTFS-ULTRA-TROPICAL-36HT3

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپیلیت ایستاده سرد و گرم تک الکتریک اسکرال حاره ای به ظرفیت 36000

BTFS-ULTRA-TROPICAL-36HT3برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
 BTFS-ULTRA TROPICAL-60CT3

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت ایستاده سرد حاره ای 60000

BTFS-ULTRA TROPICAL-60CT3برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
 BTFS-ULTRA TROPICAL-48CT3

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت ایستاده سرد حاره ای 48000

BTFS-ULTRA TROPICAL-48CT3برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
 BTFS-ULTRA TROPICAL-36CT3

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت ایستاده سرد حاره ای 36000

BTFS-ULTRA TROPICAL-36CT3برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید