سبد مقایسه (0)

مقایسه

سرمایش
توشیبا
تک الکتریک
اسپیلیت دیواری
BTS-ULTRA Tropical-36CT3

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری سرد 36000

BTS-ULTRA Tropical-36CT3برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
BTS-ULTRA Tropical-32CT3

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری سرد 32000

BTS-ULTRA Tropical-32CT3برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
BTS-ULTRA Tropical-19CT3

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری سرد 19000

BTS-ULTRA Tropical-19CT3برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
BTS-ULTRA Tropical-12CT3

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری سرد 12000

BTS-ULTRA Tropical-12CT3برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
SAHEL-30CT3

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری سرد 30000 ( حاره ای )

SAHEL-30CT3برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
SAHEL-18CT3

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری سرد 18000 ( حاره ای )

SAHEL-18CT3برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
SAHEL-12CT3

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری سرد 12000 ( حاره ای )

SAHEL-12CT3برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
BTS-SUPER-30HR

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت ديواري سرد و گرم اینورتر30000

BTS-SUPER-30HRبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
BTS-SUPER-24HR

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت ديواري سرد و گرم اینورتر 24000

BTS-SUPER-24HRبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
BTS-SUPER-18HR

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت ديواري سرد و گرم اینورتر18000

BTS-SUPER-18HRبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
BTS-SUPER-12HR

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت ديواري سرد و گرم اینورتر 12000

BTS-SUPER-12HRبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
BTS-SUPER-09HR

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت ديواري سرد و گرم اینورتر 9000

BTS-SUPER-09HRبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید