سبد مقایسه (0)

مقایسه

سرمایش
توشیبا
اسپیلیت دیواری
RAS-24NKHP-E

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت ديواري تك پانل 24000 سرد و گرم

RAS-24NKHP-E


مشخصات فنی    توان مصرفی: 2.04،  ظرفيت سرمايش: 6.4،  ظرفيت گرمایش: 7،  میز ...


برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
RAS-24EKHP-E

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت ديواري تك پانل 24000 سرد و گرم

RAS-24EKHP-E


مشخصات فنی    توان مصرفی: 2.04،  ظرفيت سرمايش: 6.4،  ظرفيت گرمایش: 7،  میز ...


برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
RAS-18NKHP-E

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت ديواري تك پانل 18000 سرد و گرم

RAS-18NKHP-E


مشخصات فنی    توان مصرفی: 1.55،  ظرفيت سرمايش: 5،  ظرفيت گرمایش: 5.4،  میز ...


برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
RAS-13NKHP-E

امتیاز کاربران: 5.00 (از مجموع 1 رای)

اسپليت ديواري تك پانل 13000 سرد و گرم

RAS-13NKHP-Eبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
RAS-10NKHP-E

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپليت ديواري تك پانل 10000 سرد و گرم

RAS-10NKHP-Eبرای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
RAS-13EKHP-E

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری تک پانل 13000 سرد و گرم

RAS-13EKHP-E


مشخصات فنی    توان مصرفی: 1.14،  ظرفيت سرمايش: 3.55،  ظرفيت گرمایش: 3.85،   ...


برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
RAS-10EKHP-E

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری تک پانل 10000 سرد و گرم

RAS-10EKHP-E


مشخصات فنی    توان مصرفی: 0.79،  ظرفيت سرمايش: 2.52،  ظرفيت گرمایش: 2.76،   ...


برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
RAS-32NKP-AR

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری تک پانل 32000 سرد حاره ای

RAS-32NKP-AR


مشخصات فنی    توان مصرفی: 3.33-3.45،  ظرفيت سرمايش: 8،  ظرفيت گرمایش: 8،   ...


برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
RAS-22SKV-E

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری تک پنل 22000 سرد وگرم اینورتر

RAS-22SKV-E


مشخصات فنی    توان مصرفی: 2.05،  ظرفيت سرمايش: 6.0،  ظرفيت گرمایش: 7.0،  م ...


برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
RAS-18SKV-E

امتیاز کاربران: 5.00 (از مجموع 1 رای)

دیواری تک پنل 18000 سرد وگرم اینورتر

RAS-18SKV-E


مشخصات فنی    توان مصرفی: 1.42،  ظرفيت سرمايش: 5.00،  ظرفيت گرمایش: 5.8،   ...


برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
RAS-13SKV-E

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری تک پانل 13000

RAS-13SKV-E


مشخصات فنی    توان مصرفی: 1.07،  ظرفيت سرمايش: 3.5،  ظرفيت گرمایش: 4.2،  م ...


برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
RAS-10SKV-E

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

اسپلیت دیواری تک پانل 10000سرد و گرم اینورتر

RAS-10SKV-E


مشخصات فنی    توان مصرفی: 0.75،  ظرفيت سرمايش: 2.5،  ظرفيت گرمایش: 3.2،  م ...


برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید